Hva er Matrix?

Matrix er en meldingsteknologi som er åpen og mer etisk enn f.eks. Facebook Messenger, Telegram og Signal.

Du kan bruke Matrix med mange forskjellige programmer og nettsider, bl.a. Element, som finnes for web, på iOS og Android.

Min Matrix-adresse er @haldorsen:matrix.org.